המקום אליו מגיעים כדי לצאת לדרך חיים חדשה

המקום אליו מגיעים
כדי לצאת לדרך חיים חדשה