שהתעניינת במסלול
רפואת הנפש בדרך
היהדות!

לפני השיחה עם יועצת הלימודים
נשמח למילוי שאלון קצר שיעזור לנו
למקד את השיחה עבורך

לכל שאלה ועניין אנחנו זמינים
בטלפון: 04-9005705

לכל שאלה ועניין אנחנו זמינים בטלפון: 04-9005705